Web Designers
Bestuur

FUNCTIES EN TAKEN BESTUUR SIMOKOS 2017-2018

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter: Rick Franke voorzitter@simokos.nl/ 06-46081876

·       Verzorgt Public Relations (i.s.m. nader te bepalen persoon)

·       Afgevaardigde voorzittersoverleg Regio Oost

·       Afgevaardigde bij officiële gelegenheden (afvaardiging 2 personen)

 

Vicevoorzitter: Frits Hakkesteegt vicevoorzitter@simokos.nl / 06-29435965

·       Contactpersoon Sponsor Commissie

·       Contactpersoon DigiReporter/BewaarReporter

·       Coördinator vrijwilligerspresentje

·       Coördinator Simokos’ Outdoor Volley

 

Secretaris: Jessica Peerdemansecretaris@simokos.nl/ 06-28273421

·       Behandelt in- en uitgaande post

·       Stelt agenda op (i.s.m. overige AB-leden)

·       Notuleert vergaderingen

·       Beheert VOG’s

 

Penningmeester: Theun Ferwerda penningmeester@simokos.nl / 06-18922933

·       Verzorgt financiële administratie incl. ledenadministratie

·       Beheert en checkt contracten met sponsors en adverteerders

·       Beheert trainers- en vrijwilligersovereenkomsten

·       Verzorgt uitnodiging Nieuwjaarsborrel

 

ALGEMEEN BESTUUR

Voorzitter Senioren Commissie: Harry Vet sc@simokos.nl /0228-514040

·       Coördinator senioren

·       Contactpersoon gemeente Stede Broec / Martinus College

·       Contactpersoon Nevobo / ORVWFO

·       Scheidsrechtercoördinator

·       Contactpersoon Fonds Gehandicaptensport

 

Voorzitter Jeugd Commissie: Rianne Wever jc@simokos.nl / 06-30222656

·       Coördinator jeugd-ABC en CMV

·       Afgevaardigde voorzittersoverleg Regio Oost

·       Coördinator stagiaires

·       Coördinatie Grote Club Actie (Karina Rijnierse)

·       Inkoop ‘nat- en droogje’ vergaderruimte plus verzorging wasgoed (Mariët Spek)

 

Voorzitter Sponsor Commissie: sponsorcommissie@simokos.nl -> waarnemend: vicevoorzitter

·       Acquisitie (advertenties clubblad, reclameborden De Flint, teamsponsoring)

·       Contacten adverteerders, sponsors, Vrienden van Simokos

 

NOG ONDER TE BRENGEN ACTIVITEITEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN

·       Organisatie ‘uitje’ Bestuur en Commissies

·       Coördinatie vrijwilligersbeleid

 

OVERIGE KADERFUNCTIES

Simon Manshanden ledenadministratie@simokos.nl / 06-42145311

·       Verzorgt ledenadministratie naar Nevobo

 

Aad de Jong vcp@simokos.nl /0228-513918

·       Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 

Sanne Veldhuisredactie@simokos.nl/ 06-13652393

·       Redactrice clubblad

·       Kondigt uitgifte clubblad (DigiReporter) aan

 

Sanne Veldhuis websitebeheer@simokos.nl / 06-13652393

·       Verzorgt publicaties senioren op website Simokos

 

Jos de Koning websitebeheer@simokos.nl /0228-513110

·       Verzorgt publicaties jeugd op website Simokos  

·       Contactpersoon/verantwoordelijke koffievolleybal

 

Ko Smit ko.smit@quicknet.nl / 06-13652393

·       Distributie clubblad (BewaarReporter)

 

Trees de Jong aja.dejong@quicknet.nl / 0228-513918

·       Contactpersoon ‘Lief en Leed’

 

Vic Bakker vic.nel.bakker@gmail.com / 0228-514011

·       Contactpersoon kleine reparaties gemeentelijke volleybalmaterialen sporthal De Flint 

Copyright Simokos 2018
Website door Amnius